Terms of use (ENG/PL)

Intellectual property.
Serwis internetowy GALERIS Group jest własnością Grupy GALERIS. Jeżeli nie wskazano inaczej lub nie ma takiej potrzeby, wszystkie treści są własnością Grupy GALERIS.


Copyright.
Zależnie od fragmentu serwisu internetowego należą do: Grupa GALERIS.


Trademarks.
Wszystkie znaki towarowe zamieszczone w serwisie internetowym Grupy GALERIS posiadają swoich prawnych właścicieli. Zostały użyte na podstawie umów lub praw obowiązujących.


Conditions for using the Grupa GALERIS projects.
Wszystkie pliki, fragmenty kodów i wydruki, które otrzymujesz do wglądu od Grupy GALERIS (w formie elektronicznej lub drukowanej lub frezowanej lub innej) nie mogą być używane komercyjnie. Wszystkie fotografie oraz logotypy posiadają swoich prawnych właścicieli i zostały użyte tylko poglądowo. Żadna część materiałów otrzymanych do wglądu od Grupy GALERIS w całości lub w części nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, drukowany, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Grupy GALERIS i prawnych właścicieli niniejszych treści.

Kopiowanie zawartości plików lub jego części bez pisemnej zgody właścicieli niniejszych treści w nim zawartych jest zabronione. Zakazuje się upubliczniania materiałów otrzymanych do wglądu przez Grupę GALERIS w formie elektronicznej i drukowanej. Projekty łudząco podobne lub takie same jak w materiałach otrzymanych do wglądu są uznawane jako plagiat, a to niesie za sobą konsekwencje prawne.

Grupa GALERIS nie udostępnia żadnych materiałów ani nie zdradza żadnych tajemnic wyprodukowanych lub zaprojektowanych sampli.Basic terms of use and license.
Regulacje dostyczące korzystania z serwisu Grupy GALERIS.

Możesz przeglądać, drukować lub pobierać całość serwisu Grupy GALERIS lub jego fragment tylko do użytku prywatnego lub niekomercyjnego. Dotyczy to tekstów, grafik, muzyki oraz filmów o ile nie posiadają one osobnych warunków wykorzystywania ich. Możesz udostępniać linki do serwisu internetowego Grupy GALERIS.

Nie możesz udostępniać w Internecie, na innych stronach internetowych i serwisach społecznościowych jakichkolwiek treści z serwisu internetowego Grupy GALERIS. Nie możesz odtwarzać, kopiować, powielać ani rozpowszechniać bądź wykorzystywać wszelkich materiów ze stron serwisu internetowego Grupy GALERIS w celach komercyjnych lub za opłatą nawet jeżeli nie wiąże się to z bezpośrednimi korzyściami materialnymi. Nie możesz używać żadnych treści ze stron serwisu internetowego Grupy GALERIS i sugerować, że należą do Ciebie. Nie możesz zakłócać działania serwisu Grupy GALERIS. Nie możesz blokować dostępu do serwisu Grupy GALERIS. Nie możesz tworzyć oprogramowania, które blokuje dostęp do serwisu internetowego Grupy GALERIS. Nie możesz powodować uszkodzenia lub ograniczać dostępu do jakiejkolwiek sekcji serwisu internetowego Grupy GALERIS. Nie możesz wykorzystywać serwisu internetowego Grupy GALERIS w nielegalny sposób, w nielegalnych działaniach i w sposób niezgodny z prawem lub niezgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami współżycia.Klauzula salwatoryjna.
Postanowienia umowy niniejszej mają charakter rozłączny, a uznanie któregokolwiek z nich za nieważne, nie uchybia mocy wiążącej pozostałych.

Copyright © 2019 GALERIS Group™. All rights reserved. 2020. Polish privacy policy applies.
U.S.A., New York, NY, Manhattan, 10065